Styre i NeRo

Styret i NeRo er

Leder: Jan Einar Kiil

Nestleder: Lise-Marie Braathen-Pedersen

Styremedlemmer: Magne Finholt, Tone Skillebæk Moe, Aina Bakstad, Trond Moengen og Glen Martin Bjellånes Kristiansen