Styret i NeRo

Styret i NeRo

Leder: Trude Bergum Stanger

Nestleder: Jørn-Ole Nes

Styremedlemmer: Monica Asak Brenne, Tina Bergskaug, Frode Steffenrud, Cathinka Hagen Neeb