Styret i NeRo

Styret i NeRo

Leder: Trude Bergum Stanger

Nestleder: Lise Marie Braathen-Pettersen

Styremedlemmer: Tina Bergskaug, Frode Steffenrud, Goar Sarkisyan, Ewa Szyszko Hovden