Styret i NeRo

Styret i NeRo er

Leder: Jan Einar Kiil

Nestleder: Danyil Rybalko

Styremedlemmer: Jørn-Ole Nes, Frode Steffenrud, Monica Asak Brenne, Tina Bergskaug, Mintaute Bielskyte-Sankaliene