Medlemskap

Medlemskap

Pris enkeltmedlemsskap: kr. 250,- per år

Familiemedlemsskap

Pris familiemedlemsskap: kr. 150,- per medlem per år (forutsetter minst tre medlemmer i samme husstand)

Vil du melde deg inn? Du trenger ikke være aktiv for å være medlem av NeRo Sportsdansere, støttemedlemmer er også hjertelig velkomne!