Sportsdans for Paradans

Paradans

Dette kurset er for de med ulike funksjonsnedsettelser. 

Gjennom dans og musikk ønsker vi å skape et felleskap  for alle. I dette kurset vil fokuset ligge på mestringsfølelse og danseglede! De vil bli introdusert til ulike danser og helt grunnleggende trinn i danser som; vals og samba. I tillegg vil mye fokus ligge på lek og bevegelse til musikk. Vi anbefaler at de kommer med ledsager eller noen de er trygge på. Instruktørene har erfaring fra pedagogisk arbeid med barn og unge voksne med særskilte behov. De vil bli tatt godt i mot.

 

Oppstart: i uke 3,  17.januar

Varighet: 10 ganger, fra kl. 18:00 til 19:00. Ingen trening i uke 8  (vinterferie)

Siste kursdag 28. mars

 

Pris kr. 1250,-

Alle kursdeltakere må være medlem av NeRo Sportsdansere. Dette koster 250 kr per år.