• Treningsavgift

 • Sesong

  Rekruttering/litt øvet 1 time kr 1600
  Rekruttering/konkurranse 2 timer kr 1900
  Rekruttering/konkurranse 3 timer kr 2100
  Rekruttering/konkurranse 4 timer kr 2300
  Elite en gren inklusiv finaletrening kr 2000
  Elite to grener inklusiv finaletrening kr 2400
  Elite en gren inklusiv finaletrening, alt. dans og fitness kr 2900
  Elite to grener inklusiv finaletrening, alt. dans og fitness kr 3300

   

  Treningsavgift betales ved hjelp av faktura utsendt fra MinIdrett.

  Ta kontakt med styret ved spørsmål.

  Egenandeler

  Ved deltagelse på NeRo sine treningshelger med innleide trenere, betaler danseren egenandel for treningen. Pris vil variere etter hvilken eksterne trenere idrettslaget bruker, og hva de tar betalt. Egenandel innbetales fortløpende i forbindelse med treningen. 

  Når danserne deltar på treningsleir eller trening i andre klubbers regi, kan det søkes styret om refusjon av utgifter. Søknad sendes økonomiansvarlig. Utgifter skal dokumenteres med flybilletter og kvitteringer. 

  Startkontingent

  Parene må selv dekke startkontingent på nasjonale og regionale konkurranser. NeRo dekker startkontingent for parene på internasjonale konkurranser i Norden.