• Trenerlisens

  • Det er mulig for eksterne trenere å ha privattimer på NeRo så lenge dette ikke kommer i konflikt med annen organisert trening. Eksterne trenere må betale trenerlisens som for tiden er kr 1.000,- pr kalenderår for å undervise i klubbens lokaler. Dersom de underviser eksterne dansere vil det i tillegg påløpe gulvleie på kr 150,- pr par/dag som betales etter avtale.