• Politiattest

 • Krav om politiattest i NeRo Sportsdansere 

  Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen tro i kraft 1. januar 2009. 

  Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for NeRo som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

  Klubben sender bekreftelse til den frivillige som søker om politiattest. Attesten blir tilsendt den enkelte som deretter fremviser den for klubbens leder. Alle parter har gjensidig taushetsplikt. 


  Mer om ordningen og søknadsskjemaer finner du her: 

  Politiattest